Usluge: Izrada, održavanje web-sajtova i admistracija IT sistema

  Održavanje web-sajtova i admistracija IT sistema, po svom su karakteru usluge u kontinuitetu. Dugotrajna saradnja, vremenom doprinosi sve boljem poznavanju ljudi sa kojima sarađujete.

  Upoznajući poslovanje, zaposlene, proizvodne procese, hardver i softver koji koriste, postajete deo te priče. To poznavanje vam čini komunikaciju lakšom i boljom a posao efikasnijim.

  Često te saradnje traju godinama, dobijaju prijteljsku i ličnu „notu“, pa donose i preporuke za nove poslove.

   Jedna takva saradnja, posle nekih četrnaest godina, dovela je i do mog sadašnjeg zaposlenja.

   Pored toga što me i dalje možete angažovati kao Fizičko lice – „Frilensera“, ličnim kontaktom, možete to uraditi i u Agenciji.

   Održavanje web-sajtova i admistracija IT sistema – Proaktivnost pre svega

   Profesionalna i proaktivna administracija sistema, zaista rešava probleme dok su još mali, štedeći vreme, živce i novac. Ne puštajte probleme da vas prerastu.

   Održavanje web-sajtova i admistracija IT sistema
   Održavanje web-sajtova i admistracija IT sistema – Budite praktivni

   Izrada web-sajta je vremenski ograničena usluga. Završava nakon nekog vremena, uz manje ili veće zadovoljstvo „strana“ u tom poslu. Naša je želja da to zadovoljstvo bude takvo, da poželite nastavak saradnje kroz uslugu, razvoja i održavanja sajta.

   Iskustvo duže od decnije, nam govori da je zapravo najvažniji a veoma potcenjen deo, osmišljavanje i planiranje sajta, pre samog procesa izrade.

   Želimo vam maksimalno pomoći u ovom procesu, pogotovo ako je u pitanju vaš prvi susret sa svetom digitalnog marketinga. Učenje na tuđim greškama ali i na dobrim primerima, mnogo je ugodnije i efikasnije od učenja na svojim greškama.

   Tekstovi na ovom blogu, upravo za cilj imaju gradnju osnove za taj proces. Razumevanjem osnova izgradnje jednog sajta, njegovih elemenata, uloge, funkcija, značaja za poslovanje…

   Tek razumevanjem marketinških, prodajnih, pravnih i tehničkih okvira, možemo dobro započeti rad na konkretnom web projektu. Dobre postavke na samom početku omogućuju nad godine sigurnijeg i lakšeg održavanja.

   Razvoj i rast sajta, optimizacija za pretraživače (SEO), kreiranje novih sadržaja, proširenja funkcionalnosti, rast poseta… Mogu teći nesmetano, samo ako smo ove osnove uradili dobro

   Scroll to Top