Ključne reči – izbor, uloga i značaj

Ključne reči su za mnoga web mesta, najvažniji pojam i prilika za napredovanje. Za ona koja tek nastaju, odlično su početno mesto za osmišljavanje web sajta.

One određuju, koji će članci, naučni radovi, video klipovi, audio zapisi, proizvodi, ljudi… biti predloženi u pretrazi. U beskrajnom moru postojećih, i svakodnevnoj bujici novih, ključne reči su osnov za popisivanje i ocenjivanje sadržaja.

Kratak sažetak, ili meta opis, uz dobar naslov i poneku recenziju, pomoći će da ta katalogizacija, bude uspešna, a rad dobro ocenjen. Sadržaji bez naznačenih ključnih reči i ovih pomoćnih informacija, jednostavno će ostati zatrpani na dnu gomile. Ponekad je to istinska šteta, zbog neprepoznate vrednosti.

Sa druge strane samo postojanje, svega navedenog nije dovoljno. Ono je tek neophodan preduslov da naš sadržaj bude indeksiran i vrednovan. Na nama je da pri kreiranju sadržaja, vodeći pre svega računa da on bude, dobar za naše korisnike, uradimo i deo za pretraživače. Samo tako naš sadržaj će naći put do velikog broja čitanja, pregleda…

Istraživanje ključnih reči (link) kompleksna je ali veoma važna faza pri izradi novih sadržaja, na našem sajtu. Sa nekim naprednijim alatima i znanjima ovo je važan segment profesionalnog SEO posla. Ipak i na osnovnom nivou, primena dobro izabranih ključnih reči, donosi velike koristi.

Postavljanjem ovih okvira, odnosno temelja za SEO, izrada web sajta, započinje na najbolji način. Sadržaji koje vremenom stvaramo i pridodajemo, dopunjuju priču ali se i uklapaju u kontekst određen na početku kroz delatnost, nišu, mikronišu, teme

Ključne reči – vaša licitacija za pažnju

Od ideje za neki tekst, do njegovih mogućih čitalaca, popriličan je put. Mnogi tekstovi ga na žalost nikada ne završe uspešno. Jedan od najvažnijih preduslova za „priliku da vas vide“ je dobar izbor ključnih reči.

Samo u kombinaciji zaista kvalitetnog teksta i dobrih i traženih ključnih reči, moguće je proći filtere algoritama pretraživača i biti viđen i preporučen.

Scroll to Top